Plassering

Forfatter: Knut Sætrevik

 

Hvordan bør drueplanten plasseres?

Bildet over viser den russiske sorten Don Muscat plantet på sørvendt husvegg

Bildet over viser den russiske sorten "Don Muscat" plantet på sørvendt husvegg

Bildet over viser drueplanten Triomph d` Alsace plantet mot mur

Bildet over viser drueplanten "Triomph d` Alsace" plantet mot mur

 

I Norge må drueplanter få den absolutt beste plassering når det gjelder varme og sol. En sørvendt husvegg eller bergvegg kan være  gode alternativ. Berg vil holde på varmen lenger utover natta, og kan gi høyere dagtemperatur for druene. På friland er en bratt skråning mot syd å foretrekke, da det her vil bli varmere enn på et flatt jordstykke. Rastene settes da i retning nord-syd.
Jordsmonnet bør være godt drenert og gjerne inneholde sand og stein. Noen drueplanter foretrekker kalkholdig jord. Noen av de baltiske sortene som er krysset med "Vitis Labruska"(amerikansk villdrue) vil ha sur jord.

©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.