Beskjæring

Forfatter: Knut Sætrevik

Beskjæring bør som hovedregel gjennomføres mens planten er i hvile.
Dette gjør man for å unngå at planten blør mye.
På vestlandet bør beskjæring utføres mellom desember og 1. mars.


Første vinter:

Første vinteren er det ofte lurt å klippe helt tilbake til der skuddet har begynt å vokse,
over 2. knopp, ved den kraftigere stiklingen, eller der den er podet på rotstokken.


1. vinter / vår


   1. vinter / vårDe 2 skuddene har på denne planten vokst så godt den
andre sesongen at en kan beholde 3 knopper på hvert av skuddene.


   2. vinter / vårDeretter bindes skuddene horisontalt på nederste streng.
Kommende sommer blir den tredje sommeren.
Det kommer mest sannsynlig druer på planten.
Dersom ikke skuddene er på tykkelse med en blyant,
må planten klippes tilbake enda en gang.
Dette blir den første fruktsesongen,
og planten bør begrenses til å bære 0,5 til 1 klaser pr skudd.


Dobbel guyot


   Denne oppbindingen kalles dobbel guyotBeskjæring av drueplante som er mer enn 3 år gammel


Tidlig på vinteren


   Her er plantene i forkant av beskjæring, tidlig på vinteren.Denne planten har båret frukt i flere år, men prinsippet
med beskjæring blir det samme.


Planten som skal klippes


   


Man må velge seg ut 2 kraftige skudd som kan bli
neste års fruktranker.
Det er mest gunstig å velge de som står nærmest
senter av hovedstammen.
Det andre skjæres bort.


Klipp som vist

Klipp og kast


 

Så står vi med 2 fruktranker.
De klippes tilbake til 5 til 7 knopper.


Klipp som vist

Klipp og kast

 

Skuddene bindes horisontalt til strengen
Legg merke til en kort fruktspore rett over hovedstammen
Den har 2 knopper og vil danne neste års fruktranker,
mens det som har vokst i år klippes bort.


Planten er ferdig klippet


   Planten ferdig klippet


Så var jobben gjort.
Lykke til!


Alle plantene ferdig klippet


   Alle plantene ferdig klippet


Nedenfor er en link til et program som Koakerwine.dk har på sin side. Med dette programmet kan man grafisk se hvordan drueplanten utvikler seg, om man beskjærer på den ene eller andre måten. Etter å ha lastet ned, må du åpne/starte programmet


Klikk her for nedlastning av program fra Kokaerwine.dk

©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.