Planting

Forfatter: Knut Sætrevik

 

Stell av drueplanter første halvår

 

 

1.år vårplanting


 

 

Gropen fylles med sandblandet jord, slik at røttene har lett jord å utvikle seg i den første tiden. Gi planten godt med vann de første ukene. Drueplanter skal stå i godt drenert jord. Litt gjødsel 4 uker etter planting og i Juni / Juli.

 

 

1.år sommar


 

 

I juni beskjæres det svakeste av dei 2 skuddene tilbake til moden ved, slik at det ene skuddet blir kraftig i løpet av vekst sesongen. Skuddet vil vokse til 10 – 15 oktober. Dag og nattemperaturen ligger da under 10 gr C, og dette er for lite til at planten klarer å vokse videre.

 

©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.