Oppbinding

Forfatter: Knut Sætrevik

Hvordan legger man forholdene til rette?

Det er viktig å binde opp drueplantene for å få god lystilgang til klasene. Det finnes flere metoder å gjøre dette på. På friland brukes helst dobbel og enkel "Guyot". Planten nedenfor er i dobbel "Guyot". Dette vil si at man legger ut ett fruktskudd på hver side horisontalt. Enkel vil si at man tar ut skudd kun til den ene siden. Ved dobbel guiott trenger man en planteavstand på 150-180 centimeter. Ved enkel, kan 100-120 centimeter være passelig. For at planten skal ha noe å ta tak i, og på denne måten sikre seg mot vind, kan man strekke strenger mellom påler som er godt forankret i jorden. Hvor høyt strengen skal spennes opp er avhengig av klima. Dersom man forventer tidlig/sein nattefrost vår og høst, kan det lønne seg å binde første strengen 70-80 centimeter over bakken. Man drar da ikke full nytte av jordvarmen i vekstsesong. Derfor binder jeg mine planter på lav streng-ca. 40-50 centimeter over bakken. Man spenner opp strenger med 30-40 centimeter mellomrom i høyden. Annenhver av desse er dobbel. Mellom de doble strengene kan man lede skuddene, og man sikrer seg da mot vær og vind. På bakken, under plantene kan man med fordel legge stein eller steinheller. Varmen vil da holde seg lenger ut mot ettermiddagen. På bildet over kan man se en plante av den tyske vindruen Rondo. Sorten er forøvrig marginal i norsk klima, fritt plantet i raster. Den har likevel gitt modne druer hvert år i sætrevik. I 2004 ble de høstet så sent som 23. Oktober. Når druene begynner å bli blå er det viktig å beskytte druene mot fugl. Trost, skjære og frittgående høner er en stor plage! Rådyr, hjort, smågnagere og sau kan i enkelte områder være et problem.

 

Guyot

"Guyot" kan i prinsippet gjøres på samme måten mot berg eller vegg. Hønsenetting kan greit benyttes på berg.

©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.