Poding av drueplanter

Forfatter: Knut Sætrevik

 

Dersom man har en eldre drue plante som vokser godt, men man ikke er fornøyd med smaken,
eller man vil flere ulike varianter på samme planten, er det mulig å få dette til med poding.
Det vil på denne måten være mulig å ha både hvite og blå druer på samme plante.
Drueplanter som blir brukt i Europeiske vingårder er alltid podet på amerikanske rotstokker,
på grunn av at rot lusen Phylloxera ikke angriper disse stokkene.
Denne lusen har ennå ikke vært registrert i Skandinavia.

Det er 3 forskjellige måter å få dette til:

1. Suging - utføres vår/tidlig sommer
2. Grønn poding - utføres mai/juni. (voksende skudd)
3. Poding med moden ved - utføres vår/tidlig sommer


Med moden ved kan det podes med bare en knopp - Okulasjon.
Med kvist med samme tykkelse som podestedet - Kopulasjon.
Med kløft eller barkpoding - Mor stammen kan da være mye tykkere en kvisten.


1 Suging

Den enkleste og sikreste måten er ved ”suging”.
Her må vi først ha en plante på ca 50 cm i en potte.
Det er den vi vil pode inn på morplanten.
Da kan man enten ha denne stående i potten inn mot hovedstammen til mor planten,
eller plante den rett ved siden av.
Det må så skjæres en snittflate som går fra 1/3 til 1/2 inn i den nye planten.
Et tilsvarende snitt lages i morplanten.
Det som er viktig i all poding er at cambie laget, som ligger rett under barken til hver av plantene
må treffe hver andre, ellers blir det ingen sammenvoksing.
Så må det surres passelig stramt med tape eller podestrikk,
og smøres med podevoks eller parafinvoks slik at det ikke kommer inn vann eller luft utenfra.
I løpet av sommeren vil de to vokse sammen og når høsten kommer kan man kutte bort roten til
planten som står i potten. Sjekk at det er blitt moden ved utenfor podepunktet før du skjærer fra.1. vinter / vår


   


Her er valgt et fjorårs skudd som kommer nesten fra bakken.


1. vinter / vår


   


Planten som skal podes på er skjært inn ca til senter
og et kutt på ca 3-4 cm


1. vinter / vår


   


Tilsvarende kutt i samme bredde og lengde på rot planten.


1. vinter / vår


   


De tilpasses til cambium laget, som ligger under innerbarken,
og surres med elastisk tape eller podestrikk.1. vinter / vår


   


Til slutt smøres det med podevoks
på toppen av tapen slik at det er luft og vanntett.
Til høsten kan roten i potten skjæres fra.2 Grønn poding

Som overskriften antyder, gjøres denne podingen på
plante/skudd i vekst.


1. vinter / vår


   


Podekvisten er klar tilskåret
Med en tynnbladet skarp kniv.


1. vinter / vår


   


Kvisten må skjæres likt inn fra begge sider.


1. vinter / vår


   


Podekvisten settes ned i senterkløften på rotplanten.
Det er lurt å sette flere skudd, for det er ikke alle som gror sammen.
Det er viktig at cambium laget treffer på minst en side.


1. vinter / vår


   


Det surres med tape, fast men ikke for stramt.


1. vinter / vår


   


Etter noen uker har den ene grodd sammen, men den andre har visnet.
Denne metoden passer hos oss best i drivhus, da den bør gjøres i mai/juni for at
podekvisten skal klare å modne veden før høsten.3 Poding med vinterved

Kan utføres på samme måte,
men det er ulike måter kvistene kan skjæres sammen på.


1. vinter / vår


   


Her er en liten 5mm kvist av Lilac podet på en Skandia rotstokk.
Kvisten er her satt inn på siden av rotstokken.
Det er i dette tilfellet brukt vinterved.


   


Her er kvisten satt inn på et sideskudd med tilnærmet samme tykkelse.
Hele podekvisten er dyppet i flytende (varm voks).


   


Her er podekvisten (Amurski no.3 Shatilov) på toppen av grunnstammen.
Podekvisten må ikke nødvendigvis ha samme tykkelse som grunnstammen.

Denne typen poding på drueplanter trenger god temperatur for å gro sammen.
Metoden passer derfor best i rom med kunstig varme eller i drivhus.


1. vinter / vår


   


Her ser vi fin sammengroing av samme kvisten som er vist ovenfor.
Den andre var mislykket.
Poding på hardfør grunnstamme


Hardfør grunnstamme blir brukt i alle vin produserende land der det blir dyrket druer av arten Vitis Vinifera.
Dette er den opprinnelige Europeiske vindrue arten. Den er svært utsatt for angrep av vin rot lusen.
De amerikanske villdrue artene er resistente mot denne lusen.
De blir (i forskjellige varianter) brukt som rotstokker i Europa.

Dette kan gjøres på 2 måter.
Enten kan man sette stiklinger av grunnstammen ene året,
og så pode på sorten som skal dyrkes våren etter ( som vist på bildet over).
Alternativt kan man sette podekvisten på grunnstammen og deretter legge den på varme med tilstrekkelig fuktighet.

Jeg legger de i fuktig sand i en gjennomsiktig plastbeholder.
Da vil det dannes callus der podesåret er og sammengroingen er i gang.
Callus er plantevev, og er plantens måte å bearbeide sår på.
Det vil også dannes callus i rot enden av stiklingen. Det vil normalt skje i løpet av 3 uker.
Den kan da plantes i jord med 40- 50 % sand eller Perlite.
Den kan også settes i et glass med 2cm vann til den får røtter.1. vinter / vår


   


Tube med fuktig sand og podede stiklinger ligger på varmekabler i ca 3 ukerCallus i rot enden.

Callus i rot enden.

    Her kan vi se callus dannelse over podetapen. Da er sammengroingen i gang


Callus er som tidligere nevnt plantens måte å bearbeide sår på, og det blir dannet både der røttene skal komme, og mellom to sårflater på planter ved poding. Ved poding, spleiser callus de to kvistene sammen.


Lykke til!


 

©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.