Høsting i Sætrevik

Forfatter: Knut Sætrevik

I September/Oktober begynner druene på friland å bli modne. Utover høsten begynner klimaet å bli mer og mer fuktig, og det er derfor viktig å følge med på drueklasene. Fuktige klaser blir lett offer for mugg og skadedyr, og må derfor sjekkes når de høstes. Drueklasene klippes av inne ved skuddet og samles i bøtter. Det er normalt kun klase nr. 1 og 2 på hver gren som blir brukt. Dersom ikke klase nr. 3 er klippet bort tidligere, vil denne ofte være mindre utviklet, og gjerne ha et lavere sukkerinnhold (ref.beskjæring). For å vite hvor godt året har vært, blir sukkerinnholdet målt med et refraktometer. Alle data samles inn og sammenlignes med tidligere år, samt med andre planter og andre sorter.

 

På bildene ses Knut Sætrevik og et par medhjelpere i innhøstingen høsten 2006

 

Mølling av Rondo druer


 

 Mølling av Rondodruer

 

 

©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.