Sortering

Forfatter: Knut Sætrevik

Når druene som skal brukes til vin er høstet inn, må de videre separeres fra stilkene. Dette er en møysommelig jobb som krever mye tolmodighet. Det er samtidig viktig å luke ut de siste skadede druene. Det finnes avstilkingsmaskiner til dette som kan fåes kjøpt i utlandet. Innhøstingen ble i 2006 gjennomført over flere dager, da det er viktig å ikke høste mer enn hva man klarer å sortere og evt. presse eller fryse ned. Det er også noe variasjon på modningstidspunkt mellom de ulike sortene.

 

Sortering av druene

Sortering

Sortering

 

©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.