Hvorfor krysse drueplanter?

Forfatter: Knut Sætrevik

 

Gjennom krysning ønsker man å selektere ut egenskaper som er fordelaktige i forhold til
stedet og de forholdene man skal dyrke plantene, eller i forhold til hva druene skal brukes til.
Dette kan være generelle egenskaper som evne til å tidlig modnes eller motstandsdyktighet mot sykdommer. Det kan også være mer spesielle egenskaper som sødme,
farge på skall og kanskje konsistens på druekjøtt eller et ønske om stenfrie spisedruer.
Til vindruer på den andre siden, ønsker man gjerne et visst forhold mellom innhold av
syrer/tanniner og sukker for at de skal egne seg til vinsetting.

Siden 2002 har jeg gjort ulike krysninger nesten hvert eneste år.
Jeg bestemmer da hvilke planter som skal være mor og far til den nye sorten (hybrid) ved å bestøve en sort med en annen. Mange av de europeiske druetypene egner seg spesielt godt til vin, men de krever en varmere vekstsesong enn det de får i Norge.
Da prøver jeg gjerne å krysse de med typer som modner fint på friland i Norge.
Er jeg da heldig, kan det oppstå en ny plante fra en av krysningene som kan være verd å gå videre med. Dette er et møysommelig arbeid, og det går flere år før en kan se noe resultat.

 

©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.