Hvordan man krysser drueplanter

Krysning er et møysommelig og tidkrevende arbeid som gjerne helst utføres i drivhus. Først må det velges ut en morplante. På denne planten velger man så ut en del av en klase som skal brukes til krysningen. Resten av klasen må fjernes. Deretter må man følge med når første toppkappen på en av blomstene løsner. Når dette skjer, fjernes denne blomsten og eventuelt andre blomster som kan ha åpnet seg samtidig. Dette gjør man for å hindre selvbestøving. Nå er klasen klar til at man kan fjerne toppkappen og de 5 støvbærerne på alle de andre blomstene med en pinsett, uten å skade griffelen. De avplukkede blomstene skjermes mot pollen med en pose, helst en papirpose frem til griffelen er moden og mottakelig for pollen. Dette kan ta 3-5 dager. Griffelen er klar for pollen når det vises fuktighet pår tuppen av den. På dette tidspunkt må en ha samlet pollen fra den sorten som en har tenkt å bruke som far. Dette kan gjøres med å riste klaser fra denne sorten opp i en tørr pose. Pollen kan samles noen dager i forveien. Man kan en lage et lite hull i hjørnet av plastposen og blåse luft inn i posen. Ved å kneppe på posen støtvis vil en da pumpe en luftstrøm med pollen mot klasen på morplanten. Dette kan også gjøres med en fin pensel. Klasen må så dekkes med pose igjen. Dette kan repeteres flere ganger over 2 til 3 dager.
Etter ca en uke kan en se om druene vokser.

Krysningsarbeid.

Bildet er tatt like etter at druene er begynt å vokse


Etter dette må druene få vokse og modne til de er brune i kjernene. De kan så lagres i kjøleskap til kommende vinter eller vår. De må spires i lett jord med sand eller perlite. Det kan gå fra 3 til 6 år før disse plantene er kjønnsmodne. Når så druene endelig kommer, er det ikke sikkert at gener har fordelt seg slik at den nye sorten er noe bedre en det vi hadde som foreldre. Her i Norge er det viktig at gener som styrer kort utviklings tid / utvikling i begrenset temperatur og hardførhet mot sykdommer er med. I tillegg må jo selvfølgelig egenskaper som god vindrue eller borddrue også komme med. Møysommelig arbeid ja, men utrolig spennende.På siden til "Cornell University/New York State Agricultural Experiment Station",
kan dere lese mer om krysning: Cornell Grape Breeding


©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.