Sommer

Forfatter: Knut Sætrevik

Juni/Juli og August

I juni er plantene i god vekst. Dersom skuddene vokser dårlig og bladene er lyse i farge, kan dette være tegn på nitrogenmangel. Fullgjødsel B eller naturgjødsel påføres jorden rundt plantene. Sterk gjødsel bør ikke ligge i kontakt med stokken, da dette kan føre til avsviing av nye røtter som vokser ut fra stokken. Ved dyrking fritt i raster må en passe på at skuddene vokser opp mellom de doble strengene. Det kan også være nødvendig å ta ny uttynning av skudd. I månedsskiftet juni/juli åpner blomstene seg. Noen planter er selvfertile , og kan dermed bestøve seg selv. Dette er de aller fleste av de dyrkede. Planter som ikke er selvfertile, hunnplanter må ha bestøvingssort i nærheten som  blomstrere samtidig.
Hannplanter vil ikke gi frukt, men kan være bestøver for andre planter. Dette forekommer for villdruer. I juli og august vokser plantene kraftigst, oppimot 5cm per dag. Når skuddspissen henger, er dette et tegn på god vekst. I slutten av juli er det også nødvendig å toppe de nye skuddene. Det bør være minimum 7 blader over øverste klase. Dette er med å trekke opp det som gir sukker til druene.
I drivhus kan det være nok med 3-4 blader fordi overskuddet av varme kompenserer for antall blader. I august vokser også planten kraftig. Man må fortsette med topping ut hele måneden. Det kan stå igjen ett blad over forrige topping. I slutten av måneden er det tid for å fjerne blader som dekker for solen i fruktsonen. Det skal bare være to klaser per skudd for vindruer og kanskje 1-1/2 klaser for borddruer. For borddruer med tette klaser, kan det være nødvendig å tynne i klasene med en lien saks. Dette vil føre til at hver drue blir større og kan få et høyere sukkerinnhold.

©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.