Druenes historie

Forfatter: Knut Sætrevik

Det startet i Kaukasus

Antropologer mener den første  plassen drueplanten  ble dyrket som kulturplante var i Kaukasus, noen mener i Kina.men det er utbredt enighet om at selv de tidligste menneskene  må ha eksperimentert med gjæret drikke av frukt og bær. Naturen tok seg jo av gjæringen selv – alt som skulle til var litt lagret frukt eller bær. I Det Gamle Testamentet refereres det flere ganger til vin og vingårder. Like viktig var vinen for de gamle grekerne. De var ikke snauere enn at de avholdt nasjonale vinfestivaler –lenge før Kristi fødsel. Romerne fulgte i grekernes fotspor, og drev vinhandel over hele det vidstrakte romerriket. De førte og drueplantene med seg til mellom europa ogTyskland og dannet dermed grunnlaget for den moderne europeiske vinproduksjonen.

©Copyright 2011 Druedyrking.com. All rights reserved.